DLACZEGO JAN PAWEŁ II POWINIEN ZOSTAĆ ŚWIĘTYM?

Pod takim tytułem odbył się szkolny konkurs poświęcony Osobie Jana Pawła II, którego organizatorem była p. K. Rajca. Zostały nagrodzone 3 prace: I. Krupy z kl. 6a, Ł. Cieśli z kl. 5a i A. Stanisławskiej z kl. 5c.
Poniżej przedstawiamy pracę Izabeli Krupy:

"Jan Paweł II powinien zostać świetym, bo był człowiekiem uśmiechniętym. Każdemu dobrze życzył i błogosławił, cały świat Go wysławił. Był człowiekiem wspaniałym i wzorem do naśladowania doskonałym. Bardzo kochał Matkę Bożą i Pana Jezusa naszego Zbawiciela. Zwiedził świat prawie cały, żył jedynie dla Bożej Chwały. Uczył kochać i miłować bliźniego swego jak siebie samego. Odwiedzał wszystkich ludzi. Najbardziej zapał młodych ludzi do chrześcijańskiego życia Go budził. Uwielbiał "Barkę" jak Noe swoją własną ARKĘ. Nigdy nie zapomniał o swej Ojczyźnie, tak często jak mógł stąpał po polskiej ziemi żyznej. Nigdy nie rozstawał się z różańcem. Ten przedmiot był Jego wizytówką - różaniec był Jego "kremówką". On do tej pory wiele uczuć buduje, więc na pewno na świętość zasługuje!"


        


Praca Angeliki Stanisławskiej:
Miliony ludzi na całym świecie oczekują, by nasz Papież, Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze. Wierzę,że już powiększył grono świętych. Bo całym swym życiem dawał świadectwo prawdzie i miłości. Ludzie modlą się do Jana Pawła II o zdrowie dla siebie i dla najbliższych. Nieuleczalnie chorzy wierzą, że On sprawi cud, tak jak stalo się wiele razy, gdy żył. Cały Jego pontyfikat - służył kościołowi i ludziom, był wyrazem miłości do Boga i ludzi, a szczególnie kocha młodzież i dzieci. Nie akceptował aborcji, zabijania, potępiał wojny przynoszące ludziom śmierć i cierpienie. Zabiegał o pokój na świecie, i o to, by miłość człowieka do człowieka stała sie najważniejszą cecha ludzkości. Całym życiem starał się zaświadczyć te prawdy. Był uparty ale nigdy złośliwy. Potrafił wybaczyć każdemu nawet swoim wrogom. Nawet człowiekowi, który ugodził go kulą i przysporzył mu bólu. Był Wielkim Pielgrzymem Kościoła, zwiedził cały świat. Z Nim liczyli się wszystkie głowy świata. Dzięki Niemu państwa uzyskały wolność i pokój. Teraz toczy sie proces beatyfikacyjny w Rzymie i pomocniczy w Krakowie.Na posiedzeniach są przesłuchiwani wszyscy śwadkowie mający zaświadczyć o Jego wyjatkowych czynach świętości papieża.Praca Łukasza Cieśli:
Jan Paweł II powinien zostać świętym, ponieważ był nie tylko wielkim papieżem, wielkim Polakiem, ale przede wszystkim wielkim autorytetem. Jan Paweł II był wybitną postacią kościoła katolickiego, autorytetem moralnym w świecie jako obrońca praw człowieka. Jego spotkania z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, a także z młodzieżą i inteligencją, świadczą o tym, że był otwarty, dosłownie na każdego człowieka. Odmienił kościół, odmienił ludzi, odmienił mnie. Spotkał się nie tylko za środowiskami Kościoła katolickiego, lecz również z przedstawicielami innych chrześcijańskich kościołów, religii niechrześcijańskich. Był pierwszym Papieżem, który przekroczył próg synagogi, modlił się w meczecie. Dwukrotnie na wspólnej modlitwie o pokój zebrał przedstawicieli religii całego świata. Zawsze czujny, piętnował prześladowania polityczne i rasowe, jak nikt inny bronił godności ludzkiej. Jak zauważyła poetka Julia Hartwig. „ Był kochany przez miliony ludzi, którzy mu bezgranicznie ufali. Oby to, co zapoczątkował i czego dokonał, doczekał się wiernej kontynuacji, gdy Jego już zabrakło”. Ks. Krzysztof Grzywocz pisze: „W modelu świętości Jana Pawła II obecny jest bardzo silny rys eklezjalny – wymiar świętych obcowania. Święty wyczuwa świętych i nieustannie do nich nawiązuje. Papież pokazał, że potrzebujemy świętych, ale też, że oni istnieją. Beatyfikował i kanonizował wiele osób, by pokazać, że świętość jest osiągalna dla każdego”. Uważam, że Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem, niepowtarzalnym i powinien jak najszybciej zostać ogłoszony świętym. Powrót